Friday, July 22, 2022

glaw


Daeth glaw neithiwr. Cawson ni law sylweddol am y tro cyntaf ers wythnosau. Diolch yn fawr i'n Tad yn y nef. Mae'r coed a'r glaswellt yn edrych yn ffres. Gostyngodd y tymheredd hefyd. Roedd yn hynod o braf cerdded y bore 'ma.

No comments: