Tuesday, July 12, 2022

hwylio te


Dw i'n hwylio te yn fy nhebot yn ddiweddar. Dw i ddim yn prynu te go iawn bellach, ond mae'n braf yfed "panad" ar ôl mynd am dro yn y bore. Mae hi'n gymylog rŵan. Gobeithio y byddwn ni'n cael tipyn o law. Mae'r glaswellt yn sych a brown ym mhobman. 

No comments: