Tuesday, July 19, 2022

dŵr yn yr iard

Mae tywydd crasboeth yn parhau. 105F/40.5C - tymheredd heddiw. Dw i'n llenwi basn dŵr yn yr iard gefn dwywaith bob dydd, a newydd osod un arall yn yr iard flaen. Falch o weld bod adar gwyllt a gwiwerod yn mynd atyn nhw'n aml.

No comments: