Wednesday, August 1, 2018

mae o'n rhydd!

Mae Tommy Robinson newydd ei rhyddhau! Hwrê! Datganodd y prif farnwr fod Tommy wedi cael ei arestio, ei farnu'n euog, ei ddedfrydu i garchar, ei drin yn y carchar - i gyd yn hollol anghyfreithlon. Carcharor gwleidyddol oedd o. Llongyfarchiadau mawr iddo, i'w deulu ac i'w gefnogwyr drwy'r byd. Cyfiawnder a enillodd.

No comments: