Friday, March 19, 2021

beret coch

Mae'r gŵr yn hoffi gwisgo het, hyd yn oed yn y tŷ er mwyn cadw ei ben yn gynnes. Beret ydy ei ddewis yn ddiweddar pan nad ydy hi'n rhy oer. Prynodd un du fisoedd yn ôl, ac roedd eisiau un arall, lliw gwahanol; dewisodd goch, lliw hetiau MAGA. 

No comments: