Tuesday, March 2, 2021

sgil gwerthfawr


Bwletin ein heglwys ni'r wythnos diwethaf:
Canmoliaeth: Am sgiliau trapio John Geasland a gafodd gwared â'r skunk dan yr adeilad a'i arogl a oedd yn llenwi'r holl safle.

Dw i'n hynod o ddiolchgar i John. Roedd yr arogl yn ofnadwy!

No comments: