Tuesday, March 9, 2021

cyfamod

Gyrrodd fy merch yn Japan lun a dynnodd oddi wrth ei fflat (sydd ar y 12fed llawr) - enfys berffaith! 

Dywedodd yr Arglwydd ynddo'i hun, “Ni felltithiaf y ddaear mwyach o achos dyn, er bod gogwydd ei feddwl yn ddrwg o'i ieuenctid; ni ddifethaf eto bopeth byw fel y gwneuthum. Tra pery'r ddaear, ni pheidia pryd hau a medi, oerni a gwres, haf a gaeaf, dydd a nos.”

No comments: