Monday, March 22, 2021

tŷ bwyta gwaethaf

Es i a'r gŵr i'r tŷ bwyta gwaethaf yn y dref nos Wener (ddim yn fwriadol wrth gwrs.) Roedd y weinyddes yn esgeulus ac yn araf, a doedd y cogydd ddim yn gwybod sut i goginio cyw iâr. Na fydden ni byth yn dychwelyd yno, heb os. Er gwaethaf hynny, mae'r gŵr yn mynnu mai'r ail waethaf oedd!

No comments: