Wednesday, March 31, 2021

blodau a photelau gwin

Prynodd y gŵr flodau hydrangea hardd. Y broblem ydy bod ganddyn nhw bennau trwm. Wedi ceisio sawl cawg heb lwyddiant, ces i syniad da. Dyma fo. Llwyddais ailgylchu potelau gwin ar yr un pryd.

No comments: