Friday, March 26, 2021

fideo newydd

Dyma fideo newydd sbon gan fy merch hynaf am ei murlun diweddaraf. Mae'n edrych pe bai hi'n paentio'n hawdd, ond dwedodd hi sawl tro tra oedd hi'n gweithio ba mor anodd paentio ar friciau. Cynorthwyydd gwerthfawr ydy ei gŵr hi sydd yn gweithio mor galed â hithau. Mae'n braf gweld ymateb ei chleient bob tro.

No comments: