Tuesday, March 16, 2021

mwgwd ac alergedd

Dechreuodd tymor alergedd. Roeddwn i'n arfer cadw at y tŷ am fwy na dau fis er mwyn osgoi'r paill, ond penderfynais fynd am dro eleni wrth wisgo mwgwd. Rhan o fywyd cyffredin yn Japan ydy gwisgo mwgwd pan fod annwyd arnoch chi, ond dim felly yng ngweddill y byd, hyd at y llynedd. Rŵan dw i'n medru mynd o gwmpas gyda mwgwd yn ystod y tymor alergedd heb neb yn edrych arna i'n rhyfedd, yr unig ganlyniad cadarnhaol y pandemig dyfeisiodig hwn, yn fy nhyb i.

No comments: