Tuesday, March 30, 2021

gwefan newydd


Dw i'n hynod o falch i wybod bod yr Arlywydd Trump newydd lansio gwefan newydd sbon. Mae'n ymroddedig i warchod etifeddiaeth ei weinyddiaeth a'i weithgareddau ôl-lywyddiaeth. O'r diwedd bod modd syml i gyswllt â fo ar gyfer y bobl gyffredin ers i'w fuddugoliaeth etholiad ei ddwyn drwy dwyll a bygythiad. Dw i a'r gŵr yn dal i weddïo’n daer drosto fo'n ddi-baid ond roeddwn i'n ei golli'n ofnadwy. Pob bendith!

No comments: