Monday, March 15, 2021

gwers saesneg radio


Des i ar draws awdio hynod o gofiadwy ar YouTube, sef gwers Saesneg radio o 70dau gan Katsuaki Togo, athro o Japan. Dw i'n cofio'n dda ei gyfarch pleserus a'r gerddoriaeth fachog ar ddechrau pob gwers. Roeddwn i'n arfer gwrando arno fo'n aml pan oeddwn i'n dysgu Saesneg yn galed amser maith yn ôl. Bu farw ddwy flynedd yn ôl yn ôl peiriant chwilio.

No comments: