Monday, March 29, 2021

ym mharc nara

Mae fy nwy ferch yn Japan yn mwynhau gwyliau yn Kyoto ar hyn o bryd. Maen nhw newydd ymweld â Pharc Nara gerllaw sydd yn enwog am ei geirw rhydd. Mae gan ran fwyaf ohonyn nhw ddiddordeb ond mewn bwyta o law ymwelwyr, ond mae'r lleill yn bodloni cael eu hanwesu hefyd.

No comments: