Saturday, March 6, 2021

mazzio's

Ces i a'r gŵr swper mewn tŷ bwyta yn y dref oedden ni erioed bod ynddo. Tŷ bwyta pitsa ydy o. Cawson ni take-out sawl tro ganddo, ond roedd dyna'r tro cyntaf i ni eistedd at eu bwrdd. Er bod yn dŷ bwyta cadwyn, mae Mazzio's yn fwy lleol na Pizza Hut. Darllenais ei hanes am y tro cyntaf; sefydlwyd gan athro ysgol uwchradd yn Tulsa yn y 60au. Cafodd y gŵr bitsa cyw iâr a chig moch; ces i bitsa Groegaidd. Roedd yn braf cefnogi'r economi lleol eto.

No comments: