Monday, April 26, 2021

99 oed

Mae fy mam newydd droi'n 99 oed! Cafodd ymweliad gan ei dair wyres. Roedd llawer o gacennau, blodau a bwyd blasus i ddathlu. Mae hi'n dal yn gymharol iach, ac yn byw yn yr un fflat ers blynyddoedd ar ei phen ei hun gyda chymorth gofalwyr. Ei dymuniad nesaf ydy dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed yng Ngwesty Gajoen lle oedd hi'n gweithio iddo pan oedd hi'n ifanc.

No comments: