Friday, April 9, 2021

gwenyn eto


Mae fy hoff rwydwaith newyddion ddychanol, sef Babylon Bee, yn bwrw ymlaen o nerth i nerth yn yr adeg ofnadwy o galed hon. Dw i'n llawn edmygedd eu bod nhw'n medru cynnig erthyglau ofnadwy o ddoniol bob dydd. Mae'n frawychus ar yr un pryd oherwydd bod rhai ohonyn nhw'n digwydd go iawn, neu gall digwydd yn fuan. Er enghraifft:

"Os nad ydych chi'n credu popeth mae Joe Biden yn ei ddweud, rydych chi'n casáu menywod."

No comments: