Wednesday, April 7, 2021

rhywbeth o'i leDw i newydd glywed hanes ffrind i fy merch hynaf. Un o Japan ydy hi, ac mae hi'n gweithio fel cheer-leader i dîm proffesiynol yn Oklahoma City. Roedd hi wrthi'n adnewyddu ei fisa'n ddiweddar oherwydd nad ydy'r tîm yn ei helpu. Llwyddodd hi o'r diwedd gyda chymorth cyfreithiwr. Rhaid bod popeth wedi costio'n ofnadwy. Ar y llaw arall, os dach chi'n dod i America'n anghyfreithlon, cewch chi gael pob gofal gan gynnwys bwyd, tai, aswiriant iechyd, addysg, a phob dim....

No comments: