Wednesday, April 14, 2021

crempogau a selsig

Mae'r gŵr eisiau crempogau i ginio bach heddiw. Pan oeddwn i wrthi, gofynnodd, "ga' i selsig hefyd?" Mae o'n hoffi bwyta crempogau gyda selsig neu facwn ac wyau, yna tywallt surop ar ben popeth - diwylliant bwyd America dw i heb fabwysiadu eto.

No comments: