Tuesday, April 13, 2021

arwydd pwysig

Moment ar ôl gadael adref i ddysgu dosbarth, daeth y gŵr yn ôl. Anghofiodd beth pwysig, sef ei wn. Mae o'n gweithio'n rhan amser fel hyfforddwr saethu gynnau, wedi ymddeol. Heneiddio neu beidio, mae o angen modd i oresgyn y broblem. Gofynnodd i mi wneud arwydd. Dyma fi'n ei helpu'n hapus gan ddefnyddio fy hobi newydd.

No comments: