Friday, April 16, 2021

greddf famol

Dyma olygfa ystafell fy wyres fach neithiwr. Ar ôl iddi fynd i'r gwely, cododd i ofalu am ei dol. Cryf ydy'r reddf famol ym merched beth bynnag eu hoedran heb os.

No comments: