Saturday, April 17, 2021

Aethon ni i Chilangos neithiwr am swper. Mae sawl tŷ bwyta Mecicanaidd yn y dref, ond mae'n well gen i Chilangos oherwydd ein bod ni'n gyfarwydd â'r bobl yno. Dewison ni Fajita - cyw iâr i mi a chig cymysg i'r gŵr. Roedd yn ddewis da. Daeth ar badell haearn yn sïo’n flasus. Roedd mwy na digon i swper heno. Falch o gefnogi busnes lleol eto.

No comments: