Monday, April 12, 2021

amser coffi


Ddoe yn ein heglwys ni, ailddechreuwyd cynnig coffi am y tro cyntaf ers blwyddyn. Pan gyhoeddwyd amdano, rhoddodd pawb gymeradwyaeth mawr! A fi sydd yn gyfrifol am y gwasanaeth, ac felly roeddwn i wrthi yn y bore. Mae'n braf gweld bod y bywyd yn mynd yn ôl i normal araf bach. 

No comments: