Tuesday, April 6, 2021

azalea druan

Mae'n hazalea ni'n blodeuo'n hardd bob blwyddyn yr adeg hon, ond roedd yr oerni llym eleni yn ormod iddyn nhw. O leiaf mae rhan fach wedi goroesi. Gobeithio y cawn flodau llawn eto yn y dyfodol.

No comments: