Friday, April 23, 2021

cannoedd o bobl

Cafodd fy merch ymatebion gan gannoedd o bobl ynglŷn â'r bambŵ! Dechreuon nhw gyrraedd yn llu a dal i ddod hyd at heddiw. Pobl o dras Asia oedd gan fwyaf ohonyn nhw gan gynnwys perchennog tŷ bwyta Tsieineaidd a ddaeth â bwyd fel anrheg. Roedd pawb yn glên a siriol fel petai'n cynnal parti cymunedol, yn ôl fy merch. Dyma olwg ei hiard hi heddiw.

No comments: