Wednesday, April 21, 2021

jwngl bambŵ

Plannodd fy merch hynaf un bambŵ bach yn ei hiard flynyddoedd yn ôl, heb ddisgwyl beth fyddai'n digwydd. Dechreuodd o ledaenu’n gyflym nes iddo feddiannu ei hiard hi a'i throi'n jwngl. Mae o wedi ymledu i iardiau'r cymdogion hefyd. Does modd i'w atal. Mae'r jwngl wedi bod yn lloches i drogod hefyd. Penderfynodd hi gael gwared arno fo'n broffesiynol o'r diwedd, costus neu beidio. Cyn hynny, gosododd hi hysbys yn cynnig pobl i ddod i gasglu cymaint o fambŵ mynnyn nhw'n rhad ac am ddim.

No comments: