Sunday, July 4, 2021

245 oed


Penblwydd hapus i Unol Daleithiau America.

"Ac yna bod fy mhobl, a elwir wrth fy enw, yn ymostwng ac yn gweddïo, yn fy ngheisio ac yn dychwelyd o'u ffyrdd drygionus, yna fe wrandawaf o'r nef, a maddau eu pechod ac adfer eu gwlad."
2 Cronicl 7:14

No comments: