Monday, July 5, 2021

22 oed

Dathlon ni benblwydd fy mab ifancaf. Daeth fy merch hynaf' a'i gŵr i'r dathliad eleni. Ymunodd fy nhair merch yn Japan â ni drwy Zoom. Cawson ni pizza a salad cyw iâr gan Sam & Ella's. I fy mab, roedd pizza heb glwten Walmart. Fe wnes i baratoi teisen caws hufen ac iogwrt (heb glwten) hefyd.

No comments: