Monday, July 19, 2021

swper yn napoli's

I Napoli's aethon ni i gael swper eto. Dewisais saig newydd (i mi) y tro 'ma, sef cyw iâr a phasta mewn saws pesto. Roedd yn flasus er bod yna ormod o hufen, yn fy nhyb i. Dewisodd y gŵr ravioli cig. Clên oedd y weinyddes yn ogystal â'r awyrgylch. Doedd neb yn gwisgo mwgwd wrth gwrs.

No comments: