Friday, July 9, 2021

myg newydd

Roeddwn i'n chwilio am fyg gwydr ar gyfer coffi oer. Gwelais hwn yn Walmart ddoe. Fel arfer, mae'r pethau felly yn cael eu gwneud yn Tsieina, ond gwnaed yn UDA mae o. Prynais i fo'n syth. Fy unig bryder dros y gwneuthurwr ydy mai rhy rad ydy o - dim ond 99 sent. Gobeithio bod nhw'n gwneud elw drwy werthu mewn swmp i Walmart.

No comments: