Wednesday, July 28, 2021

tîm torri'r gwair

Mae gan Ddinas Oklahoma dîm medrus ar gyfer torri'r gwair ar lethrau serth, peryglus. Dydy'r tîm ddim yn llygru’r amgylchedd; i'r gwrthwyneb, mae o'n maethu'r pridd wrth iddo weithio, a heb ofyn am gyflog hyd yn oed!

No comments: