Monday, July 26, 2021

gwenynen neu "ddim yn wenynen"?


Mae'n mynd yn anoddach byth canfod ydy erthyglau Gwenynen yn wir neu ddychan. Mae'r erthygl hon yn swnio'n ofnadwy o wir fel byddai hi'n digwydd yn barod. 

No comments: