Saturday, July 31, 2021

boom-a-rang

Cawson ni take-out i swper eto yn hytrach na mynd i dŷ bwyta. Boom-a-rang oedd ein dewis ni'r tro 'ma. Ces i fyrgyr gyda madarch a chaws. Ychwanegais salad cartref. Cafodd y gŵr frechdan bysgodyn a phastai mefus wedi'r ffrio. Dywedodd ei fod o wedi llygadu'r bastai am flynyddoedd nes neithiwr!

No comments: