Tuesday, July 6, 2021

ffoadur yn yr iard


Mae'r ci drws nesaf yn dod i mewn ein hiard ni'n aml er gwaethaf y rhwystr dan y glwyd. Roedd o yn yr iard eto'r bore 'ma. Wedi iddo gael ei ddychryn gan y gŵr, rhedodd yn ôl at ei iard drwy'r bwlch anhygoel o gul rhwng y ddwy ffens! Dyma'r gŵr osod darn o bren yno. Fedrai ddim beio bod y ci eisiau dod aton ni, fodd bynnag. Mae ei iard fel jwngl, ac mae o'n cael ei esgeuluso’n ofnadwy.

No comments: