Saturday, July 10, 2021

fandaliaeth

Mae nifer o drigolion yn Oklahoma City wedi bod yn mwynhau chwarae ping-pong ar y bwrdd hardd hwn am dair blynedd. Gweithiodd fy merch yn galed i greu'r darn o gelf hwnnw, ond cafodd ei fandaleiddio yn ddiweddar. Trosedd erchyll ydy hyn. Yn anffodus, does dim modd i'w atal oherwydd bod y bwrdd mewn parc cyhoeddus.

No comments: