Tuesday, July 20, 2021

halen môr a charamel


Mae hi'n gyflym. Mae hi'n llygad ei lle. Bob tro. Does gen i ddim syniad sut mae hi'n cyflawni camp ar ôl y llall. Dyma hi eto. Dydy'r Wenynen byth yn ein siomi ni. 


No comments: