Monday, July 12, 2021

sgit gŵyl seren

Cynhaliwyd dathlu Gŵyl Seren yr wythnos diwethaf yn yr ysgol ryngwladol yn Tokyo lle mae fy nwy ferch yn gweithio fel athrawon ynddi. Un o'r rhaglen oedd sgit sydyn gan rai athrawon yn seiliedig ar y chwedl. Cafodd fy merch ifancach brif ran fel Orihime, sef Tywysoges Seren wrth ddefnyddio ei medr actio. Yn anffodus, roedd pawb yn gorfod actio gan wisgo mwgwd.

No comments: