Thursday, February 3, 2022

byd cannaid

Dechreuodd fwrw eira prinhawn ddoe. Codais yn y byd cannaid y bore 'ma. Syrthiodd y tymheredd o 70F/21C i 17F/-18C mewn dyddiau. Tywydd nodweddiadol Oklahoma! Cawson ni'n rhybuddio ymlaen llaw, ac felly dan ni'n barod i aros tu mewn drwy'r ddydd heddiw. Mae'r llosgwr logiau yn ein cadw ni'n gynnes braf.

No comments: