Sunday, February 27, 2022

confoi - 5ed dydd

Croeso cynnes i Oklahoma! Wedi treulio'r nos yn Elk City, mae'r Confoi yn bwrw ymlaen i'r Dwyrain yn pasio Oklahoma City (lle mae fy merch hynaf yn byw ynddi.) Maen nhw'n cael croeso cynnes a chefnogaeth faterol ym mhob man. Mae'r nifer o dryciau a cheir wedi cynyddu i dros 15,000 bellach.

No comments: