Monday, February 21, 2022

cŵn truan

Daeth un o'r cŵn drws nesaf i mewn i'n hiard ni unwaith eto. Does gen i syniad sut, oherwydd bod y gŵr newydd sicrhau'r ddau fwlch. Maen nhw'n crwydro o gwmpas yn aml hefyd. Dydy'r perchennog ddim yn malio o gwbl. Dw i'n deall pam eu bod nhw eisiau ffoi oddi wrth eu hiard ofnadwy o flêr.

No comments: