Tuesday, February 8, 2022

swyddfa genfigennus


Roedd gan berchennog llety mewn ardaloedd gwanwyn poeth yn Japan syniad gwych. Wrth i'w fusnes grebachu oherwydd y cyfangiadau diweddar, roedd rhaid iddo ddod o hyd i fodd i'w achub. Dyma fo'n cynnig ei lety fel swyddfa gwmni. Cafodd ymateb ardderchog. Mae sawl cwmni o Tokyo eisoes wedi cymryd mantais ar y cyfle anhygoel, a sefydlu canghennau yno. Mae'r gweithwyr yn fodlon dros ben hefyd. Pwy na fyddai eisiau mynychu cyfarfod busnes wrth socian eu traed mewn dŵr poeth braf?

No comments: