Friday, February 11, 2022

gweddi ddiffuant

Roedd gan fy merch hynaf broblem wrth baentio ar gynfas. A dyma hi'n gweddïo ar Dduw yn ymbil arno fo am ei gymorth; dwedodd hi, "rhaid dy fod ti wedi cael dy ddychryn gan fy ngwaith pitw hwn oherwydd mai artist rhagorol wyt ti. Wnei di fy helpu, a rhoi dy nerth i mi baentio'n well?" Atebodd Duw a llwyddodd hi. 

No comments: