Monday, February 28, 2022

confoi - 6ed dydd

Gadawodd y Confoi Oklahoma, ac maen nhw'n gyrru drwy Missouri heddiw. Aeth heibio i Lebanon, tref fach mae fy mab ifancaf yn byw ynddi! Mae'r gyrwyr yn honcio'n uchel pryd bynnag maen nhw'n gweld cefnogwyr!

No comments: