Friday, February 18, 2022

tŷ i'w rentu

Mae fy merch hynaf a'i gŵr wedi setlo yn eu tŷ newydd yn Oklahoma City. Penderfynon nhw rentu eu tŷ yn Norman i denantiaid penodol, sef nyrsys teithio, yn lle ei werthu. Roedden nhw wrthi'n adnewyddu dau dŷ ar yr un pryd. Maen nhw newydd orffen, ac mae o'n edrych yn anhygoel o wych. Bydd y tenant cyntaf yn cyrraedd ddydd Sul.

No comments: