Wednesday, February 2, 2022

adnewyddu cymhwyster yn y gegin

Mae'r gŵr mewn dosbarth Zoom (fel myfyriwr) rŵan, yn y gegin. Cwrs i adnewyddu cymhwyster atgyweirio gynnau ydy o. Chwe heddwas o daleithiau amrywiol ydy ei gyd-fyfyrwyr. Roedd wrthi'n ymarfer ei sgil am ddyddiau ar gyfer heddiw. Yn lle hedfan i ddinas bell i gyflawni'r gofynion, mae o'n cael gwneud popeth at fwrdd y gegin! 

No comments: