Saturday, February 5, 2022

ysgrifennu sylw

Dydy NHK, rhwydwaith newyddion cenedlaethol Japan ddim yn adrodd y digwyddiadau diweddar hynod o bwysig. Ces i ddigon, a dyma ysgrifennu atyn nhw (yn Japaneg.) Dw i braidd yn sicr byddan nhw'n fy anwybyddu, ond roedd rhaid i mi ei wneud o.

"Yn ddiweddar, mae gwledydd Ewropeaidd a Seland Newydd wedi llacio'n sylweddol y cyfangiadau ar gyfer y coronafeirws. Pam nad ydych chi'n adrodd y newyddion pwysig hyn? Hefyd does sôn am y confoi tryciau yn Canada, sydd wedi cael effaith ffrwydrol nid yn unig ar ei gwlad ei hun ond ledled y byd."

No comments: