Monday, February 14, 2022

canlyniad

Dyma gip sydyn ar ganlyniad ymbil fy merch hynaf ar Dduw am gymorth. Mae'r paentiad yn seiliedig ar Narukami, stori Kabuki. Paentiodd fy merch murlun o'r un thema yn Oklahom City o'r blaen; bydd hwn yn cael ei arddangos yn Florida. Na fydd yr arddangosfa'n agor tan fis Mai, ac felly fe roddaf gip arbennig i fy narllenwyr annwyl!

No comments: