Saturday, February 19, 2022

ddim yn gwneud synnwyr


Dwedodd fy mrawd yn Japan fod un o'r preswylwyr yn y cartref henoed lle mae'n mam ni'n byw wedi cael diagnosis positif. O ganlyniad, na chaniateir ymwelydd er eu bod nhw wedi gwahardd ymwelydd cyn hyn. Mae pawb, sef y preswylwyr a'r staff i gyd yn cael eu brechu'n llawn mewn cartrefi henoed yn Japan. Mae rhywbeth o'i le.

No comments: