Monday, April 25, 2022

100 oed

Penblwydd fy mam ydy hi heddiw, yn 100 oed. Symudodd i gartref henoed y llynedd, ond mae hi'n cadw'n eithriadol o dda gan ystyried ei hoedran. Ymwelodd fy nhair merch รข hi ddoe. Er gwaethaf cyfyngiadau llym yn y cartref, roedden nhw'n medru dathlu ei phenblwydd. Roedd fy mam wrth ei bodd wrth gwrs.

No comments: