Wednesday, April 6, 2022

y canlyniad


Enillodd yr ymgeisydd a oedden ni'n ei chefnogi! Cafodd hi 60 y cant o'r pleidleisiau. Mae hi'n frwdfrydig gweithio dros blant yr ysgolion yn y dref. Llongyfarchiadau mawr a phob bendith i Mrs. C!

No comments: